Pojištění pobytu

Pojištění pobytu, storno poplatku.

Pojistěte se pro případ, že vůbec na dovolenou neodjedete, nebo cestu ze závažných důvodů zrušíte (vážné akutní onemocnění, úraz, úmrtí, škoda na majetku, těhotenství, nečekaná výpověď ze strany zaměstnavatele, podání žádosti o rozvod ze strany manžela/manželky pojištěného).

Pojištění zrušení pobytu začíná okamžikem zaplacení pojistného, nejdříve však dnem následujícím po dni sjednání tohoto pojištění, a končí okamžikem nástupu pobytu. Nástupem pobytu se rozumí například „check-in“ na recepci v den nástupu uvedeném na objednávce. Náhrada může spočívat v úhradě ceny pobytu, nákladů na cestu, pronájmu auta apod. Pojištění storna pobytu musíte sjednat jako připojištění v rámci cestovního pojištění.